Getat Dernek
Image default
Getat Yazılar

HOMEOPATİK TEDAVİ NEDİR?

HOMEOPATİK TEDAVİ NEDİR?

Homeopati bu satırları okuyan sizlerin belki yeni duyacağı bu bilim yüzlerce yıl öteden şifa yolculuğuna adım atmış ve günümüz tıbbına da ışık tutmaya başlamıştır. Tıpta teknolojinin geldiği son noktada ileri tanı metotları ve günümüz insanının gözüyle gördüğüne inanma dürtüsü tıbbı görüntülere, rakamlara, işaretlemelere daha da bağlı hale getirmiştir. Bu yönelim ise günlük hasta ve iş yoğunluğu altında çalışan günümüz hekimlerini hastayı dinlemek ve kendi duyularını kullanarak tanımak yerine cihazların çıktılarına daha fazla güvenmek durumunda bırakmıştır.

Bu nedenle insanlar kendi kendine iyileşebileceğini düşünmekten uzaklaşmış ve sadece reçetelerin çoklu ilaçların etkilerini bekler hale gelmiştir. Tıbbın gelişimi yüzyıllar almış ve çok değerli tanı ve tedavi metotları geliştirilmiştir. Bu ilerleyiş tıpta birçok alt dalın da gelişmesine katkıda bulunmuş ama bunun yanı sıra günümüz hekimleri, bedenin çalışma alanında olmayan bölümleriyle ilgili yorum yapmaktan da kaçınır hale gelmiştir. Dolayısıyla ikinci basamak sağlık hizmetlerinde bir hastanın birden fazla hastalığı yine birden fazla hekimin kontrolü altındadır. Bu gelişme çok ileri tanılara dahi varılmasını kolaylaştırmakla birlikte bazen hastanın bütününü gözden kaçırmakta ve basit kök nedenlerin daha geç akla gelmesine neden olmaktadır. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen hala bedenimizin mükemmel işleyişinin özellikle de tüm beden sağlığımızı yönlendiren immün (bağışıklık)  sistemin sırları araştırılmaya devam etmektedir. Nedeni bilinmeyen hastalıklar özellikle bazen sebepsiz tetiklenen otoimmünite, kanser ve diğer kronik hastalıklar günümüz insanının yaşam tehdidini oluşturmaktadır. Çağımızda insanlık tedavisi güç kronik ve hızlı ilerleyen hastalıklarla karşı karşıyadır.

Homeopati, insanı bir bütün olarak görür vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardım ederek genel iyileşmeyi sağlamaya çalışır. Bebeklik ve çocukluk döneminde güvenle uygulanabilir ve hastalıkları basitken tedavi ederek sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabilir. Örneğin; ateşlenen çocuktan, ateşin immün sistemin en güzel savunma belirtisi olduğunu vurgular. Hastalık yoktur hasta vardır felsefesinden hareketle bireysel tedaviyi savunan her hastalığın farklı kişilerde bedensel ve ruhsal sağlığı ölçüsünde farklı seyredebileceğini ve tedavinin de kişiye özel olması gerektiğini öngörür. 200 yıldır uygulanmakta olan doğal, etkili, bilimsel bir tedavi yöntemidir. Homeopatinin  temel prensibi “benzeri benzer ile tedavi etmek”tir. Bu aslında hepimizin bildiği çivi çiviyi söker prensibinin de ta kendisidir. Bu, binlerce yıldır bilinen, günlük hayatımızda yaygın şekilde var olan, asla değişmeyen ve her durumda geçerli olan bir doğa kanunudur. Hipokrat, İbn-i Sina gibi hekimler de aynı ilkeyi kullanmış ve anlatmışlardır.  İbn-i Sina’ya göre, her element sadece kendisine özgü niteliklere sahiptir ki homeopati bu nitelikli maddelerin öğretisini uygun durumları tedavi etmekte kullanır. Ayrıca 16.yüzyılın sonlarına kadar kitapları okutulan bu bilim adamı sadece hekimlik değil astronomi fizik mekanik ve ruh bilimle uğraşmış ve insan bedeninde sağlığın tarifini yaparken ruh sağlığından ayrı tutulamayacağını yazmıştır. Tıpkı günümüzde birçok hastalığı tetikleyen temel nedenin stres ve duygusal nedenler olduğunu bilmemiz gibi.

Homeopatinin temeli yaşam enerjimizi harekete geçirip bedenimizin yaşamda kalma ve sağlıklı olma içgüdüsünü devreye sokarak hastalıklarla baş etmesini sağlamaktır. Sağlık gerek genetik mirasımızla gerekse beden ve ruh sağlığı bütünlüğüyle ve sağlıklı immün sistemle mümkündür.

Prof. Dr. Fulya İLHAN

 

 

Related posts

Dişlerin ve kemiklerin Vitamin K2 ile ilişkisi. K2 eksikliğinde ne olur?

admin

Psöriasis(Sedef) tanılı hastamın tedavisi

admin

Sağlıklı Beslenme

admin

Leave a Comment